All services are online

Last updated on Feb 03 at 04:55am +07

Kể từ ngày 04/01/2023, WP Căn bản chuyển sang sử dụng hệ thống theo dõi uptime mới. Những dữ liệu uptime trên hệ thống cũ trước đó sẽ không còn khả dụng. Rất mong các bạn thông cảm!
WPH02 (Singapore)
WPH06 (Singapore)

Previous incidents

Feb 03, 2023

WPH02 (Singapore) is down

Downtime

Resolved Feb 03 at 01:57am +07

WPH02 (Singapore) recovered.

1 previous update

Nâng cấp phần cứng server WPH02

Maintenance

Resolved Feb 02 at 08:00pm +07

Từ 20:00 ngày 2/2/2023 đến 1:00 ngày 3/2/2023, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp phần cứng cho server WPH02. Cụ thể: CPU sẽ được nâng cấp từ Ryzen 9 3900X lên Ryzen 9 5950X, SSD sẽ được nâng cấp từ NVMe Gen 3 lên NVMe Gen 4, băng thông mạng sẽ được nâng cấp từ 1Gbps lên 10Gbps. Việc nâng cấp sẽ giúp cải thiện hiệu suất của server lên rất nhiều, qua đó cải thiện tốc độ load cho các website.

Có thể sẽ có một khoảng thời gian ngừng hoạt động (downtime) ngắn trong quá trình nâng cấp. Tuy nhiên,...