All services are online

Last updated on Jun 05 at 01:13am +07

Những sự cố có thời gian dưới 5 phút thường liên quan đến việc khởi động lại server hoặc các service sau khi update. Rất mong các bạn thông cảm và vui lòng chờ!
WPH02 (Singapore - SP)
WPH06 (Singapore - RN)

Previous incidents

Jun 03, 2023

WPH02 (Singapore - SP) is down

Downtime

Resolved Jun 03 at 07:41am +07

WPH02 (Singapore - SP) recovered.

1 previous update